Kan en partner offentliggøre en anmeldelse på Trustpilots hjemmeside?

Vi sætter stor pris på din villighed til at skrive anmeldelser på Trustpilot, men vi skal gøre opmærksom på, at disse anmeldelser ikke kan skrives af nogen, der er tilknyttet Zinzino-mærket, da det ville forårsage interessekonflikter.

Enhver sådan anmeldelse vil blive betragtet som partisk, og den vil blive betragtet som falsk.

Det betyder, at ingen ansatte, partnere eller nærmeste familiemedlemmer til Zinzinos medarbejdere og partnere bør skrive anmeldelser om os på Trustpilot.

Zinzino Customer Service
Indlægget er lukket for yderligere kommentarer.